Дигитализиране

Чрез фото дигитайзер вече съществуващи кройки, разработени на хартия, се прехвърлят в цифров формат.  Това дава редица възможности:
- в цифров формат кройките могат бързо и лесно да бъдат изпратени до Вашите партньори по целия Свят в желания от Вас формат;
- удобство и сигурност при архивирането на кройките. Освобождавате пространство и имате възможност за съхранение на няколко копия, което е гаранция за сигурност на Вашия  архив;
- вече разработени облекла, могат бързо и лесно да бъдат доразвити в нови модели;
- дигиталните кройки могат да бъдат допълнително обработени според изискванията на клиента /градиране, корекции, плотиране и т.н./