Градиране

Използвайки алгоритъм за увеличение и намаление се разработват  различните размери за даден модел.  Градирането може да се направи по размери, по размери-височина, по размери-височина-пълнота. 
Предлагаме всички практически методи за градиране на кройките:
- Метод на пропорционалното изчисление. Определят се необходимите стойностни увеличения по координатните оси в контролните отчки на моделите. 
- Параметричен метод (повторно изпълнение на алгоритъм за изграждане на структурата със съответните стойности на характерните размери). 
- По обмерни данни. Този метод е модификация на метода на пропорционално изчисление, но вместо на определяне на конкретните стойности на стъпките по координатните оси се задават формули, използвайки обмерните данни от таблиците.
- По допълнителни характеристики на градирането. Допълнителните функции включват: получаване модели със средни размери при съществуващи два крайни размера; превод модела размер по размер, получаване на липсващите размери в съотношение до най-близкия размер, контролиране размера на кривите на пълнота, съчетават множество градации на модели в едно, модели за трансфер в друг мащаб.
Градацията можем да направим според техническите изисквания на клиента или да Ви предложим подходяща за Вашите модели.