Градиране


Използвайки алгоритъм за увеличение и намаление се разработват различните размери за даден модел. Изхожда се от съществуващ базов размер, чрез използването на таблици с обмерни данни предоставени от клиента или предложени от нашите конструктори.