Дигитализиране


Чрез оптичен дигитайзер вече съществуващи кройки, разработени на хартия, се прехвърлят в CAD системата.

Въведените дигитални кройки се съхраняват в системата и могат да да бъдат обработвани допълнително според изискванията на клиента /градиране, корекции, плотиране/