Конвертиране


Системата позволява конвертиране на файлове от и за други CAD/CAM системи. Работим с файлове със следните разширения:

- LECTRA / VET, IBA , MDL

- GERBER / VET, IBA , PLA, MDL, PLX,

- INVESTRONICA

- OPTITEX

- ASSYST BULLMER