Конструиране


Конструирането e едни от най-важните етапи в дългия и сложен процес на производството на облекло и в голяма степен определя неговия вид и качество. Построяването на основна конструкция, наричана още базисна, е началният и най-съществен етап в конструирането, тя е единна в своето принципно решение за всяко отделно изделие. Разработването на основната кройка за даден модел може да се изготвя на базата на снимка, скица или мостра представени от клиента.

Използването на различни методики за конструиране на облекло както и детайлното познаване на технологията на изработването му, ни позволява да представим на нашите клиенти една конструкция, която максимално възпроизвежда техния дизайнерски проект.

Конструкторът е този, който реализира замисъла на дизайнера в готов вид и представя сложната обемно-пространсвена структура на облеклото в едно единно цяло. Процес, в който се преплитат високият професонализъм на конструкторите в нашта фирма с най-новите разработки в ползваният CAD/CAM продукт.

Корекции в конструкцията на цял модел или отделни негови детайли се правят според коментарите и изискванията от страна на клиента с цел постигане на единство и синхрон между художествената, конструктивната и функционалната страни на проекта.