В новите, динамично променящи се условия на пазара, използуването на CAD/CAM системите в производството на облекла става все по-необходимо. С цел постигане на висока гъвкавост при осигуряването на добра организация и високо качество, фирма “Велдия Дизайн”ЕООД Ви представя своите CAD/CAM услуги, чрез които максимално бързо и с голяма прецизност да внедрявате нови модели в производство. Чрез нас Вие получавате услуги на професионалисти с голям опит, при това само когато имате нужда, без да е необходимо да инвестирате средства в CAD/CAM оборудване. Бързите и качествени CAD/CAM услуги на “Велдия Дизайн” ЕООД са максимално съобразени с изискванията и нуждите на нашите клиенти. Гарантираме пълна конфеденциалност на информацията…